بایگانی برچسب: s

روز تامین اجتماعی گرامی باد

تامین اجتماعی، عالی ترین زمینه تجلی احترام به انسانهاست.

بیست و پنجم تیر ماه، روز تامین اجتماعی بر تمامی همکاران شاغل و بازنشسته سازمان مبارک باد.

انجمن راز تسنیم حیات

میپسندم(0)نمیپسندم(0)