بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۹۳

همکاران تأمین اجتماعی به سوگ نشستند

ابراهیم دربانیان یکی از بهترین‌های جامعه روابط‌ عمومی ایران، دارفانی را وداع و دعوت حق را لبیک گفت.

شادروان ابراهیم دربانیان ۳۵ سال در حوزه روابط عمومی، ارتباطات و خدمت به جامعه کارگری، کارفرمائی و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی منشأ خیر بود.

روحش شاد و یادش گرامی باد.