بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۲

دکتر سید تقی نوربخش با اکثریت آرا جلسه سه شنبه، پنجم شهریور ماه ۹۲ هیات امنا سازمان تامین اجتماعی و تنفیذ حکم مربوطه توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

میپسندم(0)نمیپسندم(0)