بایگانی ماهیانه: آبان ۱۳۸۹

جستجوی در سایت های مرتبط

در حال بارگذاری

 

چشم انداز آتی

برنامه ها و سياست هاي کلان پيش روي انجمن عبارتند از:

 1. ايجاد ارتباط و تعامل نظام مند و مستمر علمي بين صاحبنظران و منخصصين حوزه امور اجتماعي و علاقه مندان به اين حوزه و نکو داشت چهره هاي ماندگار امور اجتماعي
 2. ايجاد بانک اطلاعاتي و کتابخانه تخصصي حوزه اجتماعي و تلاش در جهت گردآوري و مستند سازي تجارب علمي و عملي مديران و کارشناسان حوزه اجتماعي، به منظور فراهم سازي زمينه استفاده و بهره برداري مديريتي، اجرائي و پژوهشي کشور از ذخائر مديريتي و کارشناسي اين حوزه
 3. برگزاري کارگاه ها، گردهمائي ها، همايش ها و جشنواره هاي علمي و پژوهشي، ادبي، ورزشي و هنري در زمينه هاي مختلف مرتبط با امور اجتماعي
 4. برگزاري دوره هاي آموزشي، حرفه آموزي و آشنائي با امور اجتماعي و نيز ترجمه، تاليف، تدوين و انتشار کتب و نشريات ادواري و غير ادواري تخصصي در حوزه امور اجتماعي و نيز ايجاد درگاه الکترونيکي تخصصي با هدف اطلاع رساني به هنگام در باره تحولات امور اجتماعي
 5. فعاليت در پروژه ها و طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي بنيادي و کاربردي در عرصه امور اجتماعي
 6. برقراري روابط و تعامل موثر و سازنده با مراکز علمي، دانشگاهي، آموزشي، تخقيقاتي و پژوهشي تخصصي و سازمان ها و نهاد هاي بين المللي و انجمن هاي مرتبط داخل و خارج از کشور به منظور اعتلاي سطح فرهنگ و دانش جامعه در زمينه امور اجتماعي و ارتقا دانش حرفه اي متخصصان و دست اندرکاران امور اجتماعي
 7. شناسائي، معرفي و ايجاد زمينه استفاده مناسب از استعداد ها و ظرفيت هاي حرفه اي، علمي و تجربي متخصصان امور اجتماعي به منظور تبادل تجربيات و يافته ها و فراهم سازي وفاق، هماهنگي و همراستائي متخصصان مزبور در چارچوب مصالح حرفه اي
 8. تاسيس موسسات، شرکت ها و صندوق هاي مرتبط با اهداف انجمن با کسب مجوز از مراجع مربوطه
 9. ارائه خدمات مشاوره تخصصي، حرفه اي به دولت، مجلس، رسانه ها و ساير تشکل ها در امور مرتبط با امور اجتماعي
 10. برنامه ريزي، ساماندهي و مشارکت در اجراي فعاليت هاي گروهي ورزشي، هنري و ادبي با رويکردهاي اجتماع محور و بمنظور کمک به ارتقاء کيفيت زندگي و انباشت سرمايه اجتماعي
 11. ايجاد شبکه اجتماعي متشکل از اعضاي انجمن و نيز حاميان، هواداران و علاقه مندان انجمن و حوزه اجتماعي در محيط مجازي (اينترنت)
 12. تلاش در جهت تعيين جايگاه سرمايه اجتماعي در ايجاد سرافرازي و رضايتمندي ملي و جلب مشارکت هاي متوليان دولتي و عمومي در جهت توليد و انباشت سرمايه اجتماعي
 13. پيمايش و پايش شاخص هاي مرتبط با کيفيت زندگي و تلاش در جهت جلب نظر و مشارکت جامعه و نظام تصميم سازي، تصميم گيري و اجرائي کشور براي تضمين و ارتقاء کيفيت زندگي رفع نياز هاي انجمن و يا جامعه هدف آن و تحصيل منابع مالي مورد نياز در چارچوب قوانين موضوعه کشور

علی حیدری

ام : علي
نام خانوادگي : حيدري
سايت وب : www.AliHeidary.com
وبلاگ : www.AliHeidary.com

تحصيلات

 • ليسانس مديريت بيمه ـ دانشگاه تهران ـ دانشكده مديريت ـ سال 1372
 • فوق ليسانس مديريت دولتي ـ دانشگاه آزاد اسلامي تهران ـ واحد تحصيلات تكميلي سال

مسئوليت هاي جنبي

 • دبير شوراي انفورماتيك سازمان تأمين اجتماعي ( تكوين و فعاليت شوراي مزبور و دبير خانه مربوطه ) به مدت دو سال ـ 1376
 • دبير ستاد برنامه و بودجه سازمان تأمين اجتماعي ( تكوين و فعاليت شوراي مزبور و دبير خانه مربوطه ) به مدت دو سال 1376
 • دبير ستاد مركزي بحران حوادث سازمان تأمين اجتماعي ( تكوين و فعاليت كميته مزبور و دبير خانه مربوطه )
 • رئيس كميته راهبري شعب نمونه يكپارچه مكانيزه سازمان ( تكوين و فعاليت كميته مزبور و دبيرخانه مربوطه ) ـ سال 1382 تا ديماه 1384
 • مسئول پروژه راه اندازي سايت رسمي سازمان تأمين اجتماعي ـ به مدت يك سال ـ 1383
 • دبير كميته روانسازي ( تكوين و فعاليت كميته و دبيرخانه مربوطه ) ـ سال 1380 تا دي ماه 1384
 • نماينده سازمان تأمين اجتماعي به منظور شركت در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ در سال هاي 1382 و 1383
 • مجري پروژه پايگاه اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي ـ ( بانك اطلاعات ايرانيان ) ـ سال

سوابق شغلي

 • استخدام در سازمان تأمين اجتماعي ـ 18/10/1372
 • مسئول بيمه بيكاري شعبه 19 تأمين اجتماعي تهران ـ 1372
 • كارشناس درجه دو تشكيلات و روش ها ـ اداره كل بودجه و تشكيلات ـ 1373
 • كارشناس درجه يك تشكيلات و روش ها ـ اداره كل بودجه و تشكيلات ـ 1374
 • كارشناس ارشد تشكيلات و روش ها ـ اداره كل بودجه و تشكيلات ـ 1375
 • رئيس اداره تشكيلات و روش ها ـ اداره كل بودجه و تشكيلات ـ 1375
 • معاون مدير كل و سرپرست دفتر بازرسي مدير عامل ـ 1376
 • مدير كل دفتر بازرسي مدير عامل ـ نيمه اول سال 1377
 • مشاور مدير عامل و مدير كل دفتر هيئت مديره و مدير عامل ـ نيمه دوم سال 1377
 • عضو هيئت مديره شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين به طور همزمان و به مدت دو سال ـ 1377 معاون مدير عامل در امور استان ها و سرپرست دفتر هيئت مديره و مدير عامل ـ 1379
 • معاون مدير عامل در امور استان ها ازشهريور سال 1383 تا ديماه 1384
 • نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين از دي ماه 1384 تا دي ماه 1386
 • رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت رفاه گستر تأمين اجتماعي ـ از دي ماه 1386 تامرداد1388

فعاليت هاي علمي و پزوهشي

 • طرح تحقيقاتي امكانسنجي ارائه پوشش جامع بيمه اي هتل ها ـ سازمان بيمه مركزي ايران ـ سال 1371
 • طرح مطالعاتي سنجش مقاومت پرسنل در مقابل تغييرات ـ بويژه تغييرات تكنولوژيك ـ سال 1372
 • مشاركت در طرح مطالعاتي تدوين نظام ارزشيابي كاركنان ، كارشناسان و مديران سازمان تأمين اجتماعي ـ سال 1374
 • مشاركت در طرح مطالعاتي ايجاد نمايندگي هاي سازمان تأمين اجتماعي در خارج از كشور ـ سال 1374
 • مشاركت در طرح مطالعاتي تجديد ساختار و بازنگري تشكيلات كلان و تفصيلي سازمان تأمين اجتماعي ـ سال هاي 1347 و 1377
 • مشاركت در طرح مطالعاتي مربوط به طراحي ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تدوين لايحه و نيز متن نهايي مصوب مجلس شوراي اسلامي از سال 1379 تا 1383 و همكاري كارشناسي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه
 • مشاركت در انجام مطالعات مربوط به تدوين اساسنامه ها و آئين نامه هاي مربوط به بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير ، بيمه كارگران ساختماني ، بيمه زنان سرپرست خانوار ، بيمه رانندگان و عضويت در كميته مربوطه كه در سازمان تأمين اجتماعي تشكيل شده بود . ـ سال هاي 1382 و 1383
 • همكاري با موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي در خصوص مطالعات مربوط به تكوين صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير و نيز تدوين آئين نامه اجرايي امور بيمه اي صندوق مزبور ـ سال 1383

مقالات برگزيده

 • خصوصي سازي در تأمين اجتماعي از طريق ايجاد موسسات كارگزاري تأمين اجتماعي- سال 1373
 • پيمايشگري برنامه ( آسيب شناسي برنامه هاي توسعه كشور )- سال 1381
 • آسيب شناسي حركات اصلاحي در نظام اداري ايران با رويكرد منابع انساني – سال 1382
 • بررسي سير تطور تاريخي و تبيين عوامل مساعد و نا مساعد توسعه تأمين اجتماعي در ايران- سال 1382
 • نقش ها و كاركردهاي سازمان تأمين اجتماعي در توسعه صنعت ملي – سال 1384
 • نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ، پيشنياز بهره وري ملي ، مديريت كيفيت فراگير و جهاني شدن – سال 1384
 • نظام اتوماسيون سازمان تأمين اجتماعي تجربه اي موفق در حوزه سيستم هاي مرتبط با منابع انساني كشور – سال 1385
 • برنامه ريزي در مديريت / تدبير در برنامه ريزي – سال 1385
 • روابط عمومي الكترونيك ملي يا بازمهندسي اجتماعي ملي – سال 1386

به همراه تدوين و ارائه بيش از 70 مقاله ديگر مشتمل بربيش از 1200 صفحه در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي ، روابط كار ، مديريت ، توسعه و فناوري كه در فصلنامه ها ، هفته نامه ها و روزنامه هاي مختلف به چاپ رسيده و از طریق سایت شخصی قابل دسترس می باشد.